Aktualności
Seminaria
PREFEKT
Podlasie
Partnerzy PREFEKT
Kącik prasowy
Konferencja „Obszary chronione w gminie: przeszkody we wzroście gospodarczym czy szanse na zrównoważony rozwój?” 29 marca 2012 r., Supraśl.
data 22-05-2012 ...wstecz

Konferencja organizowana jest przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży przy współpracy z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu.
Celem konferencji jest przedstawienie sytuacji gmin położonych
na obszarach chronionych, zidentyfikowanie ograniczeń i wskazanie możliwości wykorzystania zasobów przyrodniczych w ich rozwoju gospodarczym. Obszary chronione na poziomie lokalnym mają szczególne znaczenie w procesie planowania przestrzennego oraz w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania gospodarki i mechanizmów wsparcia przedsiębiorczości proekologicznej. Niezbędne jest też określenie problemów samorządów lokalnych na obszarach chronionych oraz przedstawienie konkretnych przypadków przedsiębiorstw, które odniosły sukces funkcjonując w tych warunkach. W programie znajdują się m.in.: propozycja nowej inicjatywy ustawodawczej „Subwencja ekologiczna”, problem ograniczenia uprawnień własnościowych właścicieli gruntów na obszarach chronionych, rola programów rolno-środowiskowych w ochronie miejsc cennych przyrodniczo oraz realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym. Konferencja umożliwi dyskusję przedstawicieli różnych środowisk: naukowego, krajowej administracji, samorządów gmin, społeczności lokalnej
i administratorów obszarów chronionych.
W konferencji weźmie udział około 100 uczestników. Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych, wójtów, burmistrzów, sektora turystycznego, rolników, parków narodowych i krajobrazowych, planistów oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką. W załączeniu przesyłamy Komunikat i Program Konferencji.

Konferencja realizowana jest przez Podlaskie Regionalne Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku – PREFEKT (Podlasie Regional Forum for Environmental Knowledge Transfer). Regionalne Forum PREFEKT powołane zostało w ramach projektu pt. „Potencjał Badawczy w Rozwoju i Zrównoważonym Zarządzaniu Bioróżnorodnością – BIOCONSUS”, finansowanego przez 7 Program Ramowy Unii Europejskiej. Celem Forum PREFEKT jest umożliwienie regionalnym instytucjom, podmiotom i grupom społecznym (m.in. władze i samorządy, organy ochrony przyrody, uczelnie i jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, itp.) stworzenie możliwości do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu ochrony bioróżnorodności oraz upowszechniania dobrych praktyk wspierających zrównoważony rozwój regionu Podlasia.
W ramach Podlaskiego Forum PREFEKT w latach 2011-2013 zostaną zorganizowane seminaria tematyczne, profesjonalne szkolenia i warsztaty oraz konferencje. W zakresie zainteresowań Forum PREFEKT są między innymi następujące zagadnienia:
• Lokalne i regionalne dziedzictwo naturalne i kulturowe a zrównoważony rozwój usług turystycznych (ekoturystyka, agroturystyka) na obszarach wiejskich.
• Konflikty między ochroną zwierząt a rolnictwem i leśnictwem - jak udoskonalać działania prewencyjne i systemy kompensacji szkód oraz zwiększać społeczną akceptację ochrony
przyrody?
• Perspektywy gmin o wysokiej proporcji obszarów chronionych - przeszkody we wzroście gospodarczym czy szanse na zrównoważony rozwój?
• Planowanie przestrzenne a ochrona ciągłości ekologicznej (korytarze ekologiczne) w
północno-wschodniej Polsce.
• Monitorowanie liczebności populacji zwierzyny łownej i zrównoważone łowiectwo.
• Wielofunkcyjne, zrównoważone leśnictwo w kontekście globalnych zmian klimatu,
ochrony bioróżnorodności oraz zmian w sektorze leśnictwa w zakresie regionalnego i
lokalnego zatrudnienia i gospodarki.
• Edukacja ekologiczna w Lasach Państwowych i parkach narodowych - jak przekazywać
społeczeństwu zaawansowaną wiedzę o ochronie środowiska w sposób atrakcyjny i
skuteczny?
1920x1200 | 1600x1200 | 1280x1024
Czy jesteś zainteresowany wymianą wiedzy nt. środowiska Podlasia?
Tak

4122
58%
Nie

2998
43%
liczba głosów: 7120
Projekt otrzymał finansowanie z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie
badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w ramach umowy o dotację nr 245737.
Copyright 2010 Neone
Nasza witryna korzysta z plików cookies (ciasteczka). Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez
nas plików cookies w celach statystycznych. W dowolnej chwili mają Państwo możliwość zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies.