Aktualności
Seminaria
PREFEKT
Podlasie
Partnerzy PREFEKT
Kącik prasowy
Podlasie

Region Podlasia jest jednym z najcenniejszych obszarów pod względem siedlisk naturalnych i bioróżnorodności. W regionie funkcjonują 4 parki narodowe (Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski), 3 parki krajobrazowe, 93 rezerwaty przyrody, 15 obszarów chronionego krajobrazu, 1960,3 ha użytków ekologicznych oraz 2053 pomniki przyrody.

Z uwagi na unikatowe walory przyrodnicze, Białowieski Park Narodowy został uznany przez UNESCO w 1977 roku za Światowy Rezerwat Biosfery, a od 1979 r. – jako jedyny polski obiekt przyrodniczy – znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości. Od 1992 roku znaczna część Puszczy Białowieskiej funkcjonuje na liście jako jeden z siedmiu na świecie i trzech w Europie, polsko-białoruski transgraniczny Obiekt Dziedzictwa Światowego UNESCO. Europejski System Obszarów Chronionych Natura 2000 w województwie podlaskim obejmuje ok. 26% powierzchni regionu. Województwo jest strategicznym obszarem ochrony żubra (Bison bonasus). Żyje tu ponad 25% wszystkich wolno żyjących żubrów na świecie.

Jednocześnie region Podlasia jest jednym z najmniej rozwiniętych gospodarczo regionów Unii Europejskiej. Budżet regionu na sektor badawczo-rozwojowy (Research and Technological Development, RTD) jest jednym z najniższych budżetów w całej UE. Sektor RTD w województwie podlaskim otrzymuje jedynie 0,2 % regionalnego produktu krajowego brutto (PKB); w Polsce średnia to 0, 6 % PKB (źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, 2007-2013).

W "Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku" wskazano, poza niskim budżetem na sektor badawczo-rozwojowy RTD, inne poważne zagrożenia rozwoju sektora, między innymi:
- bardzo niewiele ośrodków badań i rozwoju w regionie,
- koncentracja głównych ośrodków rozwoju i infrastruktury w Białymstoku, stolicy regionu,
- niski poziom wiedzy w społeczeństwie o możliwościach sektora badawczo- rozwojowego.

Akcesja Polski do UE w 2004 roku i wynikająca z niej dostępność funduszy strukturalnych, stworzyły nowe możliwości dla regionalnego rozwoju gospodarczego, co znalazło odzwierciedlenie, między innymi w ambitnych planach rozwoju infrastruktury transportowej: nowych dróg ekspresowych, linii kolejowych i nowego portu lotniczego. Mogą mieć one ogromny wpływ na naturalne dziedzictwo regionu. Zagadnienia bioróżnorodności (np. obszary Natura 2000) często powodują napięcia społeczne, ponieważ mogą mieć wpływ, zarówno pozytywny jak i negatywny, na szanse gospodarcze regionu.

Istnieje pilna potrzeba przekazywania wiedzy na temat środowiska naturalnego z sektora prac badawczo-rozwojowych (RTD) władzom, decydentom, planistom, grupom interesu, przedsiębiorstwom oraz ogółowi społeczeństwa, a także dyskusji publicznej na temat roli bioróżnorodności w gospodarczym rozwoju regionu z zachowaniem zasad uczestnictwa publicznego. Podlaskie Regionalne Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku PREFEKT jest próbą odpowiedzi na te potrzeby.

1920x1200 | 1600x1200 | 1280x1024
Czy jesteś zainteresowany wymianą wiedzy nt. środowiska Podlasia?
Tak

4250
59%
Nie

3045
42%
liczba głosów: 7295
Projekt otrzymał finansowanie z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie
badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w ramach umowy o dotację nr 245737.
Copyright 2010 Neone
Nasza witryna korzysta z plików cookies (ciasteczka). Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez
nas plików cookies w celach statystycznych. W dowolnej chwili mają Państwo możliwość zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies.